ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายพุทธบุตรเยาวชนทำดี
       โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)  ได้จัดค่ายพุทธบุตรเยาวชนทำดี ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2555 โดยมีพระมหาปรีชา ปราสฺสโร  และพระอาจารย์วุฒิกร  สิริวรรโณ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  เป็นพระวิทยากรในการฝึกอบรม
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2555,10:56   อ่าน 651 ครั้ง