ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนกลุ่มที่ ๕ แข่งขันระดับเขต งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

     โรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑         ระดับกลุ่มที่ ๕ (ท่าจีนก้าวหน้า) โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับเขต จำนวน ๑๓ รายการ ดังนี้

๑.      การแข่งขันมารยาทไทย (ป.๔-๖)

๒.    การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ (ป.๔-๖)

๓.     การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ (ป.๔-๖)

๔.     การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก (ป.๔-๖)

๕.     การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว (ป.๑-๓)

๖.      การแข่งขันแปรรูปอาหาร

๗.     การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น)

๘.     การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (ป.๔-๖)

๙.      การแข่งขัน Multi Skills (ป.๔-๖)

๑๐.  การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

๑๑. การแข่งขันร้องเพลงเด็กพิเศษ

๑๒.  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม

๑๓.การแข่งขันเพลงคุณธรรม (ป.๔-๖)

ณ  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2554,17:20   อ่าน 841 ครั้ง