ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครู ปี ๒๕๕๗
     คณะครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปี ๒๕๕๗ ที่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จัดขึ้นเพื่อยกย่องคุณครูที่อุทิศตน เวลา ให้กับศิษย์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2557,10:19   อ่าน 852 ครั้ง