โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ปี 2555-2559
     เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  ท่านผอ.ชยาภรณ์  ศฤงคารทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม) ได้จัดอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ขี้นโดยเรียนเชิญ ดร.ดิเรก  วรรณเศียร  มาเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติราชการให้กับครูโรงเรียนวัดสรรเพชญ(ทวีวิทยาคม)
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2555,14:47   อ่าน 1180 ครั้ง