โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดทบเรียน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2560,13:49   อ่าน 61 ครั้ง