โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนกลยุทธ์ ปี 2555-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 534.5 KB 132230
แผนปฎิบัติราชการ ปี 2555-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 81.23 KB 1483