โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2011
ปรับปรุง 25/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 400951
Page Views 473100
กลยุทธ์ / นโยบาย
กลยุทธ์ / นโยบาย


กลยุทธ์

1. การสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน

                2. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

3. การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียน  

4. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

                5. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  

6. การพัฒนาครู

7. การพัฒนาระบบบริหารงานพัสดุ