โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
เลขที่ 1 หมู่ 5   ตำบลยายชา  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
เบอร์โทรศัพท์ 034311091
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/11/2011
ปรับปรุง 19/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 400532
Page Views 472626
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559)
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

อนุบาล 2

      รวมก่อนประถม

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

 รวมประถมศึกษา

36

32

68

15

26

23

21

23

22

142

25

20

45

25

22

18

24

29

26

164

61

52

113

40

48

41

45

52

48

306

2

2

4

2

2

2

2

2

2

12

รวม

198

189

387

16