ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน


"นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้"

ปรัชญาโรงเรียน

ครูดี  นักเรียนดี  โรงเรียนดี  เป็นศรีสง่าแก่ชุมชน

คำขวัญของโรงเรียน

แดง   /   ดำ

สีประจำโรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.58 KB