ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน






"นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้"

ปรัชญาโรงเรียน





ครูดี  นักเรียนดี  โรงเรียนดี  เป็นศรีสง่าแก่ชุมชน

คำขวัญของโรงเรียน





แดง   /   ดำ

สีประจำโรงเรียน




JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.58 KB